Hoppa till innehåll

Aktuellt i musikinstitutet

Aktuella saker i musikinstitutet

Obs!

Anmälning till musikinstitutet för läsåret 2023-2024 pågår 27.3-8.5.2023

Anmälningen görs via Eepos till musiklekskolan, förberedande undervisningen , valfria ämnen och till de öppna studierna.

  • Efter musiklekskolan han man fortsätta sin musikhobby i förberedande undervisning, där man kan välja individuell eller gruppundervisning. Om du inte ännu vet vilket instrument du vill spela, kan du under läsåret bekanta dig med flera olika instrument i instrumentkarusellen och efter det kan du välja ditt eget instrument. För barn som är intresserad av sång, finns det kör verksamhet.
  • Efter förberedande undervisning kan man fortsätt i valfria ämnen eller söka elevplats i grundundervisning genom att delta i Spela in antagningarna
  • Öppna studier erbjuder individuell undervisning för vuxna och kursundervisning i alla åldrar

Elever i grundläggande undervisningen anmäler sig 27.3-28.4.2023.

Eleverna fyller i fortsättningsblanketten i Eepos med sina personliga Eepos-koder

  • i blanketten anmäler du ifall du vill fortsätta eller avsluta dina studier
  • ansöka om biämne eller tilläggsundervisning
  • ansöka om byte av huvudämne
  • ansöka om lärarbyte
  • ansöka om befrielse från studierna, med motivering

Vid behov fås koder från adressen jaana.ogard@porvoo.fi

Du kan också fråga råd av din egen lärare

Musikinstitutets lovtider

Musikinstitutet erbjuder öppna kurser åt alla

Visste du att du kan göra öppna kurser på musikinstitutet? Öppna kurser lämpar sig för alla vuxna musikutövare och för dem som är intresserade av en ny hobby. Du kommer med genom att anmäla dig.

Dessa lönar det sig att följa!

Eepos

Bästa elev och vårdnadshavare!
Du har väl redan tagit i bruk musikinstitutets elevprogram Eepos. På elevsidorna i Eepos kan du kommunicera med din lärare och du ser hur dina studier framskrider.
Musikinstitutets Eepos hittar du på adressen : https://psmo.eepos.fi
Om du inte har koder, ta kontakt med musikinstitutets kansli

Musikinstitutets YouTube-kanal

På musikinstitutets egna YouTube-kanal hittar du olika uppträdanden, konserter och andra intressanta video-material.
Där finns också riktigt bra viedon om musikens gestaltningsämne.
Här hittar du kanalen:
Musiikkiopiston YouTube-kanava

Det händer i verksamhetspunkterna!

Aktuella saker som händer i de olika verksamhetspunterna kan du följa med på platsernas egna sidor.