Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Frånvaro och ersättande timmar

Elevernas frånvaro

Om du är tvungen att vara borta från en timme, ska du meddela det i tillräckligt god tid helst direkt till din lärare. Du kan också kontakta kansliet.

Om du blir borta från en timme ersätts den inte. Om du måste vara borta under en längre tid, t.ex av hälsoskäl, ska du kontakta biträdande rektorn för ditt musikinstitut.

Om du är sjuk ska du inte komma till lektionen och smitta ner andra elever och lärare.

Lärarens frånvaro

Om en lärare är frånvarande, försöker vi informera om det i god tid, i huvudsak per grupp-sms.

Ersättande undervisning

Vikarierande undervisning ordnas efter fem annullerade undervisningstimmar. En elev kan också få komma med i en annan lärares grupp.

Vikariearrangemangen kan förlänga terminen. Ersättande timmar kan ordnas också under sommaren och i form av kurser. Annullerade undervisningstimmar inte ersättas med evenemang.

En annullerad tillställning som ingår i studierna ersätts inte, utan musikinstitutet kan anvisa eleven en annan lärares motsvarande evenemang.

Återbetalning av avgifter

Valmennusopetuksenvgifterna för förberedande undervisning och musiklekskola (30 studieveckor) återbetalas efter två annullerade undervisningstimmar. Avgifterna betalas i regel i slutet av terminen eller/och när studierna är genomförda.