Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutets serviceavgifter

Bildningsnämnden fastställde på sitt möte 20.4.2022 musikinstitutets avgifter från och med den 1.8.2022

Serviceavgifter

Engångsavgift för inskrivning av nya elever 20 €
inkluderar ADB-kostnader, årliga guider, meddelanden, matrikelutdrag och betyg

 • Terminsavgifterna faktureras två gånger/läsår. Avgiften returneras inte om eleven slutar på höstterminen efter 30.9.2024 eller på vårterminen efter 15.2.2025.
 • Om eleven avslutar sina studier under läsåret bör kansliet få en skriftlig anmälan om detta.
 • Studierätten kan avbrytas på grund av obetalda terminsavgifter. Avbrottet är i kraft tills dess att de till betalning förfallna avgifterna har erlagts.

Syskonrabatt

 • den högsta terminsavgiften faktureras till sitt fulla belopp
 • syskonrabatten är 10 %, beviljas från den förmånligaste terminsavgiften
 • gäller intebildmusiklekskolan, inte specialgrupperna, inte musikverkstad, inte öppna studierna, gäller inte eleverna i grund- och fördjupade studierna.Musiklekskolan

 • lektion 30 minuter: 81 €/termin/elev     
 • lektion 45 minuter: 105 €/termin/elev    
 • lektion 60 minuter: 139 €/termin/elev
 • lektion 90 minuter eller 2 x 45 minuter: 208 €/termin/elev
 • instrumentgrupper: blockflöjt-, djembetrumma- ukulele- och kantelegrupper: 125 €/termin/elev
  lektionens längd 30 minuter – 60 minuter beroende på gruppstorleken

Bildmusiklekskola, samarbete med Konstskolan (ej syskonrabatt)

31 studieveckor + 3 evenemang per läsår

 • barn under 3 år (familjegrupp: en förälder + ett barn), 60 minuter/vecka: 170 €/termin/elev
 • barn i 3–10-års ålder 2 x 45 minuter/vecka: 170 €/termin/elev
 • Klingande bildkarusell 7-10 åringar, lektionen 2 x 45 minuter: 200 €/termin/elev
 • Klingande bildkarusell över 10-åringar:  200 €/termin/elev

Dansande musiklek, samarbete med Tanssiva Porvoo (0-6 åringar)

 • 30 studieveckor + 5 evenemang per läsår, lektion 45 minuter: 145 €/termin/elev

Specialgrupper

 • 30 studieveckor + 5 evenemang per läsår: 50 €/termin/elev

Förberedande undervisning  

Undervisning för barn och unga i skolåldern, studietid 1–2 år
ej för elever i grund- och fördjupade studier

 • Läromaterial kostnad, bland annat blåsorkestrarna: 30 €/termin
 • Provgånger, 3 x 30 minuter: 45 €/prövning/elev

Förberedande individuell undervisning

Förberedande individuell undervisning, instrumentundervisning för skolbarn och juniorsång för 12-16 åringar

 • 15 studieveckor x 15 minuter/termin individuell undervisning: 145 €/termin/elev
 • 15 studieveckor x 30 minuter/termin individuell undervisning: 290 €/termin/elev

Förberedande gruppundervisning 

 • Karusell (ej instrumenthyra) 15 studieveckor/termin: 145 €/termin/elev
 • Musiikkiverstas (7-10 åringar) i skolan, 30 studieveckor/lukuvuosi: 50 €/termin/elev
 • Blåsorkestrar A-B-C, orkestrar: 15 studieveckor x 60 minuuttia/lukukausi: 145 €/termin/elev
 • D-Junior Big Band, 15 studieveckor/lukukausi: 145 €/termin/elev
 • Bändskola 15 studieveckor x 60 minuuttia lukukaudessa: 145 €/termin/elev

Valfria studier

Efter förberedande undervisning, individuell undervisning och sammusicering
ej för elever i grund- och fördjupade studier

Instrument- eller sångundervisning

 • 30 studieveckor x 30 minuter/läsår: 290 €/termin/elev
 • 35 studieveckor x 30 minuter/läsår: 336 €/termin/elev
 • 30 studieveckor x 45 minuter/läsåra: 432 €/termin/elev
 • 35 studieveckor x 45 minuter/läsår: 504 €/termin/elev

Grund- och fördjupade studier

Undervisning i grund- och fördjupade studier,
35 studieveckor/läsår inkluderande musikens grunder och samspel

Första barnet: 270 €/termin/elev               
Adra barnet: 220 €/termin               
Tredje barnet:150 €/termin              
Fjärde barnet: 110 €/termin

Utökad undervisning i huvudämnet
35 studieveckor x 15 minuter/läsår, förlängning av lektionen: 130 €/termin         

Biämne
35 studieveckor x 30 minuter/ läsår: 195 €/termin

Öppna studier

Öppna studier i instrument- och sångundervisning

lektionens längd 30 minuter

 • 4 lektioner: 100 €                                          
 • 6 lektioner: 150 €                    
 • 8 lektioner: 200 €                    
 • 10 lektioner: 250 €                  
 • 12 lektioner: 300 €                                        
 • 14 lektioner: 350 €                                        
 • 16 lektioner: 400 €                                        
 • 20 lektioner: 500 €
 • 24 lektioner: 600 €
 • 28 lektioner: 700 €                                        
 • 32 lektioner: 800 €                                        
 • 35 lektioner: 875 €

      


Övriga avgifter  

Fritt ackompanjemang på piano, gitarr eller dragspel

 • övriga elever vid musikinstitutet, 45 minuter/2 elevers grupp: 75 €/termin/elev
 • utomstående deltagare, 45 minuter, 2 elevers grupp: 170 €/termin/elev

Instrumenthyra

 • betalning gäller för barn över 7 år: 70 €/termin
 • enbart fodral, stråke eller dylikt: 35 €/termin
 •  kontrabasso: 100 €/termin

Instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin

Soitinvuokraus ulkopuolisille

 • instrumenthyra, intekontrabas: 130 €/termin
 •  kontrabas: 160 €/termin    

Instrumenthyran återbetalas inte under pågående termin

Utomståendes nivåprestationer

 • grundnivåerna 1-3: 180 €
 • musikinstitutsnivån I & C-nivån: 270 €            
 • musikens grunder (muge): 110 €

  priserna inkluderar nämndens arvoden, bedömning samt ett intyg

Utomstående deltagare 

 • kör, orkester eller musikens gestaltning: 73 € /termin/elev/grupp 

Nytt avgångsbetyg       

 • Nytt avgångsbetyg: 50 €


Vill du fråga mer om avgifterna?

Vi hjälper gärna om du har frågor