Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Grundstudier

Studera musik på djupet och utvecklas till en riktig mästare. Som elev i grundstudierna får du ta del av hela paletten av musikinstitutets utbud.

Du får ta del av en stor studiehelhet  

Som elev i grundstudierna får du en mångsidig musikhobby. Förutom den egna spellektionen får du spela i olika slags ensembler och fördjupa dina kunskaper i musikens gestaltningsämnen. Dessutom kan du fritt välja kurser som intresserar dig och ha ett annat instrument som biämne. Grundstudierna ger också en möjlighet att söka sig vidare till studier på yrkesnivå.  

” Jag började spela ungefär som 7-åring … Jag har nog haft nytta av de längre studierna;
jag hittade mitt gymnasium via musiken och så har jag förstås fått en massa kompisar…” 

Jenni, 17 år

Som elev i grundstudierna:  

  • Får du en egen spellektion på 45 minuter i ditt huvudinstrument  
  • Får du delta i samspel och körer. Du kan delta i flera grupper om du vill  
  • Får du studera musikens gestaltningsämnen och fördjupa dina 
    kunskaper i musik  
  • Kan du när studierna framskrider ta med ett annat instrument som biämne  
  • Kan du delta i olika kurser på musikinstitutet som intresserar dig  

Grundstudier

I den egna studiehelheten får du ta del av både individuell undervisning och gruppundervisning.
Till studierna hör din egna spellektion, samspel samt musikens gestaltningsämne.

Med hjälp av din egen lärare lär du dig och går massor framåt! Du får skräddarsydd undervisning och stöd av din egen lärare.  

Det bästa i musikhobbyn är att göra musik tillsammans! Som elev i grundstudierna väljer du tillsammans med din lärare en grupp som passar dig och ditt instrument. Om du vill kan du delta i flera grupper.  

_____________________________________________________________________________

Musikens gestaltningsämnen 

Musikens gestaltningsämnen är en otrolig väg till musikens värld. Du lär dig vad noter och taktarter är och hur den klingande musiken är uppbyggd. I musikens gestaltningsämnen bekantar du dig med musikens teori och solfège, musikhistoria och musikens teknologi. Undervisningen är i grupp och distansstudier är också möjliga.  

Vanliga frågor om grundstudierna  

För vem passar grundstudierna? 

Grundstudierna passar för barn, ungdomar och vuxna, som vill studera musik på djupet.  

Måste man delta i orkester och muge?

Ja men du kan ha ett mellanår vid behov. 

Har du fler frågor om grundstudierna?  

Vi hjälper gärna och svarar på alla frågor som gäller grundstudierna.