Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Instrument att hyra

Musikinstitutet har instrument att hyra ut, mer information ger din lärare.

Läraren inspekterar instrumentet tillsammans med dig innan du får det. Läraren ger också råd om hur du ska sköta ditt instrument så bra som möjligt.

Om det sker ett misstag

Misstag kan alltid ske. Kontakta då så fort som möjligt din lärare eller musikinstitutets kansli.

Musikinstitutet har inte försäkrat sina uthyrda instrument. Eleven ersätter alla skador på instrumentet och de delar som slits i normal användning, t.ex. stråkinstrumentens strängar.

Familjen kan försäkra instrumentet. Många försäkringsbolag har hemförsäkringar som omfattar de instrument som används i barnens hobbyn.

Låna inte ut ditt instrument

Ditt instrument ska användas av dig personligen, ge det alltså inte till någon annan. När du inte längre behöver instrumentet, ska du återlämna det till din lärare eller musikinstitutets kansl