Hoppa till innehåll
Nokkahuilu-omat soittotunnit

Musikinstitutet i Lappträsk

Musikhobby för alla – kom till musikinstitutet!

I musikinstitutet lär du dig spela eller sjunga med hjälp av en egen lärare. Du får komma med i olika orkestrar, ensembler och körer, du lär dig gestalta musik och du utvecklas till en mästare på musik. Musik som hobby är för alla – i alla åldrar. Kom med!   

Musikinstitutet verkar i Lappträsk som närservice i Kirkonkylän koulu och på Trolldalens daghem.  En del av verksamheten, t ex orkestrarna, är i Lovisa.  

Du kan lätt börja din musikhobby via musikinstitutets skolsamarbete i Kirkonkylän koulu.  

Musiklek för familjens minsta erbjuder vi som daghemssamarbete på Trolldalens daghem.  Vi erbjuder också musiklek på förmiddagar på Sibeliushuset i Lovisa.  

Musikinstitutet arrangerar regelbundet konserter och olika möjligheter att bekanta sig med instrument.  

Aktuellt i Lappträsk

Anmälning till musikinstitutet för läsåret 2023-2024
pågår 27.3-8.5.2023

Anmälningen görs via Eepos till musiklekskolan, förberedande undervisningen , valfria ämnen och till de öppna studierna

  • Efter musiklekskolan han man fortsätta sin musikhobby i förberedande undervisning, där man kan välja individuell eller gruppundervisning. Om du inte ännu vet vilket instrument du vill spela, kan du under läsåret bekanta dig med flera olika instrument i instrumentkarusellen och efter det kan du välja ditt eget instrument. För barn som är intresserad av sång, finns det kör verksamhet.
  • Efter förberedande undervisning kan man fortsätt i valfria ämnen eller söka elevplats i grundundervisning genom att delta i Spela in antagningarna
  • Öppna studier erbjuder individuell undervisning för vuxna och kursundervisning i alla åldrar

Elever i grundläggande undervisningen anmäler sig 27.3-28.4.2023

Eleverna fyller i fortsättningsblanketten i Eepos med sina personliga Eepos-koder

  • i blanketten anmäler du ifall du vill fortsätta eller avsluta dina studier
  • ansöka om biämne eller tilläggsundervisning
  • ansöka om byte av huvudämne
  • ansöka om lärarbyte
  • ansöka om befrielse från studierna, med motivering

Vid behov fås koder från adressen jaana.ogard@porvoo.fi

Du kan också fråga råd av din egen lärare

Konserter och evenemang

ons. 29.3. kl. 18.30 Vårkonsert på Lappträsk Församlingshem.
En vårkonsert fylld med olika instrument spelade av elever i många olika åldrar. Fritt inträde, välkomna!


Kontaktuppgifter

Ledande lärare
Marja Pohjola
marja.pohjola(at)porvoo.fi

Emmi-Liina Vakkuri-Johansson
emmi-liina.vakkurI-johansson(at)porvoo.fi
040 4899 582

Biträdande rektor, tjänsteledit till den 31.7.2023
Johanna Lönnfors
johanna.lonnfors(at)porvoo.fi
040-489 9582