Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Anmäl dig till musikinstitutet

Anmälningarna till läsåret 2024-2025

– fortsättningsanmälan för eleverna i grundläggande undervisningen
– förberedande undervisning
– valfria ämnen
– öppna studier
– körerna

Fortsättningsanmälan för grundläggande undervisningen i Eepos

Du kan anmäla dig att fortsätta dina studier i grundläggande undervisningen må 25.3-sön.16.6.2024.
Logga in på Eepos med dina personliga Eepos användarkod och lösenord.
Om du behöver nya koder, kontakta kansliet musiikkiopisto@porvoo.fi

I blanketten kan du:

 • anmäla ifall du vill fortsätta eller avsluta dina studier
 • anmäla dig till muge-gruppen, till önskad verksamhetspunkt och grupp
 • ansöka om biämne eller tilläggsundervisning
 • ansöka om byte av huvudämne, för byte av huvudämne, som sker 29.5, bör man senast 8.5 beställa tid för spelprovet från kansliet
 • ansöka om lärarbyte
 • ansöka om befrielse från studierna med motivering, skicka separat e-post till biträdande rektor

Förberedande undervisning, valfria ämnen, öppna studierna och körer


Musiklekskolan

 • det finns grupper på finska, svenska samt tvåspråkiga grupper.
 • i Borgå finns det även grupper på engelska.
 • tilläggsuppgifter om bildmusiklekis finns på Konstskolans hemsidor

Viktig info om studierna

Efter musiklekskolan

 • efter musiklekskolan han man fortsätta sin musikhobby i förberedande undervisning, där man kan välja individuell eller gruppundervisning.
 • som ett nytt pilotprojekt nästa läsår kommer Suzukiundervisning att starta, med violin, cello, flöjt och piano.
 • Om du inte ännu vet vilket instrument du vill spela, kan du under läsåret bekanta dig med flera olika instrument i instrumentkarusellen och efter det kan du välja ditt eget instrument.
 • För barn som är intresserad av sång, finns det kör verksamhet.

Efter förberedande undervisning

 • elev i förberedande undervisning kan ansöka om en elevplats i grundläggande studier, genom att delta i Spela-in antagningen ons den 29.5.2024 och presentera två olika typer av stycken för en nämnd bestående av två lärare.
 • En personlig speltid bokas från kansliet senast ons 8.5. Det är en god idé att diskutera med din egen lärare, i vilket skede av dina studier det är bäst att söka sig till grundläggande studier. Läroplanen för en elev i grundläggande studier omfattar huvudämnet, samspel och musikens gestaltningsämnen.
 • från förberedande undervisning kan man även fortsätt i valfria ämnen , där man kan välja mellan 30 eller 35 undervisningsveckor och lektionslängden 30 eller 45 minuter.

Öppna studier

 • Öppna studier erbjuder individuell undervisning för vuxna och kursundervisning i alla åldrar