Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Musikäventyr

I musikäventyret får ditt barn bekanta sig med olika instrument, lära sig samspel och att samverka i grupp. Musikäventyr passar för 5–6-åriga barn.

I musikäventyret bekantar sig ditt barn med olika instrument:  

I musikäventyret får ditt barn spela olika instrument:  

 • kantele 
 • xylofon 
 • blockflöjt 
 • trummor   

Vi spelar ett instrument under en period på ca en månad och sen byter vi instrument. Vi tar gruppdeltagarnas intresse i beaktande i valen av instrument. Målsättningen i spelandet är att lära oss ackompanjera små sånger och spela små melodier. Vid sidan av instrumenten använder vi också kroppsrytmer och musik och rörelse.  

Färdigheter i grupp och att lära musik helhetsmässigt  

I musikäventyret lär vi oss att spela instrument men vi lär oss också att agera i grupp, samt musik på ett helhetsmässigt sätt. I musikäventyret lär sig ditt barn:  

 • samspel 
 • att vara i grupp  
 • att lyssna på andra  
 • noternas grunder 
 • kroppsrytmer 
 • musik och rörelse 
 • att lyssna på musik 

Musikäventyr passar för alla 5–6-åriga barn  

Grupperna i musikäventyr passar för alla 5–6-åriga barn. Tidigare erfarenheter av musik som hobby behövs inte. 

Kom med i musikäventyret 

Du får komma med i musikäventyret i anmälningsordning. Alla grupper börjar med tre pröva på-gånger och du kan i lugn och ro pröva på hur musiklekgruppen passar er.  

Till musikäventyret lönar det sig att anmäla sig i början av terminen i januari eller augusti. Så här kommer du med i gruppens verksamhet från början och du får största möjliga nytta av undervisningen. Du kan också komma med i mitten av terminen om det finns lediga platser i gruppen. Om gruppen som du önskar delta i är full, kan du sätta dig i kö, deltagarantalet kan ändras efter de tre pröva på-gångerna.  

Välj en lämplig musikäventyrgrupp för dig 

Fortsätt musikhobbyn efter musikäventyret  

Ditt barn kan fortsätta sin musikhobby på många olika sätt. I musiklekskolan kan ditt barn fortsätta i en instrumentgrupp och blära sig spela ett eget instrument. Efter musikäventyret kan ditt barn också fortsätta i förberedande undervisning eller musikens grundstudier.  

Vanliga frågor om musikäventyr  

Kan mitt barn också delta i andra musiklekgrupper?  

Ja det går bra. Ditt barn kan delta t.ex. i musiklekens instrumentgrupper.