Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Musiklekskolans instrumentgrupper

I musiklekskolans instrumentgrupp får ditt barn bekanta sig med att spela ett instrument efter eget val. Barnet får också lära sig samspel och att agera i grupp tillsammans med andra musiklekbarn. Instrumentgrupperna passar för 5–6-åriga barn.

I instrumentgruppen får ditt barn bekanta sig med att spela ett eget instrument  

I musiklekskolans instrumentgrupp får ditt barn bekanta sig med att spela ett eget instrument tillsammans i grupp. På lektionerna växer barnets musikaliska färdigheter genom rörelse, att leka, spela, sjunga, lyssna och ramsa. Barnets musikaliska färdigheter utvecklas mångsidigt och barnet lär sig att gestalta och uttrycka sig samt notläsningens grunder.  

Instrumentgrupperna

Du kan välja mellan olika instrumentgrupper: 

Kantelegrupp 

I kantelegruppen får ditt barn bekanta sig med att spela kantele.  Vi tränar att spela på gehör i grupp och bekantar oss med notbilden och att spela från noter.  I gruppen övar vi också olika sätt att spela ackompanjemang och melodispel.  

Blockflöjtsgrupp 

Nokkahuiluryhmässä lapsesi oppii soittamisen kannalta tärkeitä taitoja. Harjoittelemme soittoasennon I blockflöjtsgruppen får ditt barn viktiga spelfärdigheter. Vi övar att hitta spelställningen, tonbildning och att hantera instrumentet. I blockflöjtsgruppen får barnet också bekanta sig med andra blåsinstrument. Blockflöjtsgruppen ger goda förutsättningar för att fortsätta musikhobbyn med både blockflöjt och andra blåsinstrument.  

Djembegrupp 

I djembegruppen övar vi att ackompanjera och improvisera själv och tillsammans i gruppen. Ditt barn får uppleva glädje och växelverkan genom den gemensamma grundpulsen. Vi bekantar oss också med olika musikkulturer. Vi använder djembetrumma och olika rytminstrument.  

Gruppfärdigheter och att lära sig musik på ett helhetsmässigt sätt   

I instrumentgrupperna lär vi oss förutom att spela också hur vi agerar i grupp. Vi lär oss musik på ett helhetsmässigt sätt. Ditt barn lär sig: 

  • samspel 
  • att agera i grupp 
  • att lyssna på andra 
  • kroppsrytmer och att gestalta rytmer  
  • musik och rörelse 
  • improvisation 

Musiklekskolans instrumentgrupper passar alla 5–6-åriga barn  

Instrumentgrupperna passar alla 5–6-åriga barn. Tidigare erfarenhet av musik som hobby behövs inte.  

Kom med i musiklekskolans instrumentgrupp 

Till instrumentgruppen kommer du med i anmälningsordning. Alla grupper börjar med att du kan pröva på tre gånger, så här kan du i lugn och ro se hur instrumentgruppen passar er.  

 Det lönar sig att anmäla sig till instrumentgrupperna i början av terminen i januari eller augusti.  Så här kommer du med i verksamheten ända från början och du får mest ut av undervisningen.  Det går bra att komma med också mitt i terminen om det finns lediga platser i gruppen. Om musiklekgruppen som du vill anmäla er till är full, lönar det sig att anmäla sig i kö, deltagarantalet kan ändras efter pröva på-tiden i början av terminen. 

Hitta en lämplig instrumentgrupp  

Fortsätt musikhobbyn efter musiklekskolans instrumentgrupp  

Ditt barn kan fortsätta sin musikhobby på många olika sätt. Om ditt barn vill pröva på olika instrument, då är instrumentkarusellen ett lysande alternativ. Barnet kan också direkt fortsätta med förberedande instrumentundervisning i något specifikt instrument eller söka till grundstudierna.  

Vanliga frågor om musiklekskolans instrumentgrupp  

Måste mitt barn ha ett eget instrument redan på första lektionen?  

Man behöver inte ha ett eget instrument på första lektionen. Läraren ger tips om instrumentköpet.  

Har du flera frågor om musiklekskolans instrumentgrupper?