Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Musiklek för blivande föräldrar

I musiklek för blivande föräldrar skapar du en relation och växelverkan med babyn redan före födelsen.

Stärk din relation till barnet med musik 

Masumuskarissa tavoitteena on vahvistaa musiikin kautta vanhempien ja tulevan vauvan suhdetta ja I musiklek med blivande föräldrar är målet att stärka relationen och växelverkan mellan föräldrarna och barnet genom musik, samt att stöda föräldrarnas musikaliska färdigheter. På lektionerna får du bekanta dig med den vetenskapliga synvinkeln om musikens inverkan på fostrets utveckling och samtidigt förbereda dig på gemensamma musikstunder med babyn.  

Musik som växelverkan med ditt barn  

Med musik kan vi skapa växelverkan med barnet i magen redan före födelsen. Ljud, rytmer, rörelse och musik som blir bekanta i magen skapar en trygg uppväxtmiljö för babyn med trygga element från världen utanför livmodern. Musiken erbjuder barnet och föräldrarna ett gemensamt och naturligt språk före det egentliga talspråket.  

Musiklek för blivande föräldrar är lätt och roligt i grupp  

Du som väntar barn och är intresserad av musik kan delta i gruppen själv eller tillsammans med en närstående. Det går bra att delta utan tidigare erfarenheter eller färdigheter inom musik.  

I musiklek för blivande föräldrar får du uppleva och lära dig många olika arbetssätt i musik:  

  • att sjunga 
  • att spela  
  • att dansa
  • att improvisera  
  • att använda rösten

I musiklek för blivande föräldrar samlar du ihop ett förråd med sånger och ramsor för växelverkan, vårdsituationer och musicering hemma. Dessutom bekantar vi oss med förlossningssång. Om du vill kan du koncentrera dig mest på att spela, rörelse och improvisation -du behöver inte sjunga om du inte vill.  

Kom med till musiklek för blivande föräldrar! 

Vi arrangera musiklek för blivande föräldrar i perioder under läsåret på olika orter. Vi anmälar om kommande perioder på vår hemsida och på sociala median.

9.3.2022
Inga nya grupper på kommande

Fortsätt med barnets musikhobby i babygrupp eller familjegrupp

Efter musikleken för blivande föräldrar kan ni fortsätta musikhobbyt tillsammans med barnet i babygrupp eller familjegrupp. Babygrupperna är för barn i åldern 3-12 månader och familjegrupp för 1-2-åringar. Denbekanta gruppen för väntande föräldrar kan således fortsätta tillsammans som babygrupp.

Vill du veta mer om musiklek för blivande föräldrar?

Om du vill veta mer om musiklek för blivande föräldrar, ta kontakt!