Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Musikinstitutet i Pukkila

Musikundervisning i alla åldrar! Välj ditt instrument och kom med!

Musikinstitutet i Pukkila erbjuder kommuninvånare i alla åldrar rolig och mångsidig musikundervisning.  

Du kan välja din musikhobby utgående från dina egna intressen och behov.  

Aktuellt i Pukkila

Sportlov

Musikinstitutet firar sportlov vecka 8.

Anmälning till musikinstitutet för läsåret 2023-2024

Anmälningen görs via Eepos till musiklekskolan, förberedande undervisningen , valfria ämnen och till de öppna studierna.

  • Efter musiklekskolan han man fortsätta sin musikhobby i förberedande undervisning, där man kan välja individuell eller gruppundervisning. Om du inte ännu vet vilket instrument du vill spela, kan du under läsåret bekanta dig med flera olika instrument i instrumentkarusellen och efter det kan du välja ditt eget instrument. För barn som är intresserad av sång, finns det kör verksamhet.
  • Efter förberedande undervisning kan man fortsätt i valfria ämnen eller söka elevplats i grundundervisning genom att delta i Spela in antagningarna
  • Öppna studier erbjuder individuell undervisning för vuxna och kursundervisning i alla åldrar

Musikinstitutets lovtider


Kontaktuppgifter

Biträdande rektor
Emmi-Liina Vakkuri-Johansson
040-4899582
emmi-liina.vakkuri-johansson(at)porvoo.fi