Hoppa till innehåll
Borgånejdens musikinstitut

Musiklekens lekgrupper

I lekgruppen får ditt barn, med stöd av läraren, göra musik tillsammans med andra barn, vilket ökar interaktion och gruppfärdigheter.


Lekgruppen är barnets första egna musikhobby

Musiklekens lekgrupper är ett barnets första musikhobby utan närvaro av en vuxen. Tidigare erfarenhet av muskikleken eller andra musikaliska färdigheter krävs inte för att vara med.

I lekgrupper kan ditt barn sjunga, leka, röra sig, rimma och lyssna på musik. Musikmotion är en viktig del av lektionen: lektionerna har både fria musikrörelser och handledda danser.

Under leken får ditt barn lära sig grundläggande musikbegrepp som::

  • tyst – hårt 
  • snabb – långsam 
  • hög – låg 

Barnets känsla för melodi och rytm kommer att stärkas och hens ordförråd ökar genom sångerna hen lär sig. 

Lekgruppernas instrument

I lekgruppen får ditt barn prova på följande instrument:

  • trummor 
  • maracasser 
  • rytmpinnar 
  • kantele
  • xylofon  

Du behöver inte skaffa instrumenten själv, barnet får använda dem på lektionerna.

Hitta en lämplig lekgrupp för ditt barn

Man kommer med i grupper genom anmälning och i ordningsföljd. Alla grupper börjar med en tre gångers prova på tid, under vilken du fritt kan testa musiklekgruppens lämplighet.

Vi har delat in grupperna efter ålder, så att vi kan ta hänsyn till barnets utveckling i musiklekens undervisning. Anmäl ditt barn i en grupp som riktar sig till hens ålder.

Lekgrupper för 3 åringar

Lekgrupper för 4 åringar

Fortsätt barnets musikhobby i musikäventyr- eller intsrumentgrupperna

Det är lätt att fortsätta ditt barns musikhobby efter lekgruppen, antingen i en musikäventyrsgrupp eller en instrumentgrupp. I musikäventyret får ditt barn lära känna flera instrument och i instrumentgruppen ligger fokus på att spela ett specifikt instrument.

Valigt ställda frågor om musiklekens lekgrupper

Kan jag vara med på barnets lektioner?

Föräldrar kan delta i bekantninen. Efter att ha lärt känna varandra kan det också vara bra att vänta på barnet i närheten utanför muskikelken, om barnet behöver en förälders stöd. Efter början deltar ditt barn i gruppen självständigt

Mitt barn behöver special stöd, finns det en egen grupp för hen?

Det är möjligt för ett specialbarn att delta i vanliga musiklekgrupper, då gruppstorleken är något mindre. Det är också möjligt att skräddarsy ett eget individuellt studiepaket för ett specialbarn.

Vill du fråga mer om lekgrupperna?

Om du vill veta mer om lekgrupperna, svara vi gärna på frågor!