Gå till innehåll

Läsåret 2022-2023

Här hittar du info gällande läsårets börja

Trevligt läsår 2022-2023 och välkomna med!

Här nedan hittar du info gällande terminstarten

Musiklekskolan

Välkommen till musiklekskolan!

Musiklekskolans läsår innehåller 30 undervisningsveckor och 5 evenemangs-/festveckor.  

Vi håller föräldrainfokvällar för musiklekskolan och musiklekskolans instrumentgrupper
(kantele-djembe- och blockflöjtsgrupper) under veckan 34, må 22.8–25.8.2022 

Välkommen på infokväll också om du har barn i musiklek som ordnas på daghemmen.  

Genom att delta i föräldrainfokvällen stöder du barnets musikhobby på bästa möjliga sätt. Vi önskar alla föräldrar hjärtligt välkomna till föräldrainfokvällen!  

Musikleken startar vecka 35 enligt läsordningen fr.o.m. må 29.8.2022   

Föräldrainfokvällar 2022:

 • Askola  må 22.8. Monninkylän koulu
  kl. 16.30, 0-3 -åringar
  kl. 17.30, 4-6-åringar
 • Forsby, Gene, to 25.8. kl. 18 Teams
 • Lappträski, må 22.8. kl. 17.30 Teams
 • Lovisa, ti 23.8. kl. 17.30 Teams         
 • Mäntsälä, ti 23.8. Teams
  kl. 16.30 Familjegrupper 0-2 -åringar
  kl. 17.30 Lekgrupper 3-4 -åringar
  kl. 18.30, 5-6-åringar och instrumentgrupper (kantele, blockflöjt och djembe)
 • Borgå – Infokväll
  ons 24.8. Teams  
  kl. 16.30 Familjegrupper 0-2 åringar
  kl. 17.30 Lekgrupper 3-5 åringar
  kl. 18.30, 5-6 -åringar och instrumentgrupper (kantele, blockflöjt och djembe)
  kl. 19 bildmusiklekinfo (hybrid)
 • Borgå – Öppna musiklekstunder för barn och föräldrar
  ti 23.8. Musiikkiopisto, Kaivokatu 37, 5. krs
  kl. 16.30, 0-3 -åringar
  kl. 17.30, 4-6 -åringar
 • Sibbo ti 24.8.              
  kl. 16.30 Teams
  kl. 17.30 Nickby Trädgårdsmästarens stuga

Förberedande undervisning

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefonunder vecka 33. Lärarna är bäst anträffbara per telefon:

 • ti   16.8.2022 kl. 16-18

Lärarna är i kontakt med de elever som anmält sig till gruppundervisning.

Undervisningen börjar vecka 34

Elever i grundstudierna

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon under vecka 33.  

Lärarna är bäst anträffbara per telefon:

 • ti 16.8.2022 kl. 16-18

Tiderna för musikens gestaltningsämnen och orkestrarnas övningstider uppdateras på hemsidan i början av augusti

Om eleven inte har anmält sig senast 31.8.2022, avbryts studierna vid musikinstitutet.

Öppna studier

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon under vecka 33.  
Lärarna är bäst anträffbara per telefon:

 • ti   16.8.2022 kl. 16–18

Det händer i verksamhetspunkterna!

De olika verksamhetspunkternas aktuella saker kan du följa med på verksamhetspunkternas egna sidor.