Hoppa till innehåll

Läsåret 2022-2023

Här hittar du info gällande läsårets börja

Trevligt läsår 2022-2023 och välkomna med!

Här nedan hittar du info gällande terminstarten

Musiklekskolan

Välkommen till musiklekskolan!

Musiklekskolans läsår innehåller 30 undervisningsveckor och 5 evenemangs-/festveckor.  

Vi håller föräldrainfokvällar för musiklekskolan och musiklekskolans instrumentgrupper
(kantele-djembe- och blockflöjtsgrupper) under veckan 34, må 22.8–25.8.2022 

Välkommen på infokväll också om du har barn i musiklek som ordnas på daghemmen.  

Genom att delta i föräldrainfokvällen stöder du barnets musikhobby på bästa möjliga sätt. Vi önskar alla föräldrar hjärtligt välkomna till föräldrainfokvällen!  

Musikleken startar vecka 35 enligt läsordningen fr.o.m. må 29.8.2022   

Öppna musiklekstunder för barn och föräldrar

 • Askola  mån. 22.8. Monninkylän koulu
  kl. 16.30, 0-3 -åringar
  kl. 17.30, 4-6-åringar
 • Borgå tis. 23.8. Musikinstitutet, Brunnsgatan 37, 5:e vån.
  kl. 16.30, 0-3 -åringar
  kl. 17.30, 4-6 -åringar

Föräldrainfo

 • Mäntsälä, ti 23.8. Musikinstitutet, Gamla Borgåvägen 15 a
  kl. 16.30 Familjegrupper 0-2 -åringar
  kl. 17.30 Lekgrupper 3-4 -åringar
  kl. 18.30, 5-6-åringar och instrumentgrupper (kantele, blockflöjt och djembe)
 • Borgå och Askola ons. 24.8. Teams  
  kl. 16.30 Familjegrupper 0-2 åringar
  kl. 17.30 Lekgrupper 3-5 åringar
  kl. 18.30, 5-6 -åringar och instrumentgrupper (kantele, blockflöjt och djembe)
  Delta genom att klicka här
 • Sibbo ons. 24.8.              
  kl. 16.30 Teams, deltag genom att klicka här
  kl. 17.30 Nickby Trädgårdsmästarens stuga, Pilvilinnavägen 2b
 • Bildmusikleken i Borgå ons. 24.8.
  kl. 19, Konstskolan, Konstikas kök

Förberedande undervisning

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefonunder vecka 33. Lärarna är bäst anträffbara per telefon:

 • ti   16.8.2022 kl. 16-18

Lärarna är i kontakt med de elever som anmält sig till gruppundervisning.

Undervisningen börjar vecka 34

Elever i grundstudierna

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon under vecka 33.  

Lärarna är bäst anträffbara per telefon:

 • ti 16.8.2022 kl. 16-18

Tiderna för musikens gestaltningsämnen och orkestrarnas övningstider uppdateras på hemsidan i början av augusti

Om eleven inte har anmält sig senast 31.8.2022, avbryts studierna vid musikinstitutet.

Öppna studier

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon under vecka 33.  
Lärarna är bäst anträffbara per telefon:

 • ti   16.8.2022 kl. 16–18

Musikens gestaltningsämne

Kolla mugegrupperna på de olika verksamhetspunkterna från länken nedan


Det händer i verksamhetspunkterna!

De olika verksamhetspunkternas aktuella saker kan du följa med på verksamhetspunkternas egna sidor.