Hoppa till innehåll

Musikinstitutets läsår 2022 – 2023

Välkommen till det nya läsåret!
Här hittar du info om hur undervisningen börjar.

Mera info on studierna finns också i infoguiderna till elever i musiklekskolan, förberedande undervisningen, grundstudierna och mångdimensionella undervisningen.


Musiklekskola

Välkommen till musiklekskolan!

Musiklekskolans läsår innehåller 30 undervisningsveckor och 5 evenemangs-/festveckor.  

Vi håller föräldrainfokvällar för musiklekskolan och musiklekskolans instrumentgrupper
(kantele-djembe- och blockflöjtsgrupper) under veckan 34, må 22.8–25.8.2022 

Välkommen på infokväll också om du har barn i musiklek som ordnas på daghemmen.  

Genom att delta i föräldrainfokvällen stöder du barnets musikhobby på bästa möjliga sätt. Vi önskar alla föräldrar hjärtligt välkomna till föräldrainfokvällen!  


Förberedande undervising

Välkommen till förberedande undervisningen!
Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon vecka 33.   
Lärarna är bäst anträffbara enligt:
ti 16.8.2022 klo 16-18

Elever i grundstudier

Välkommen till det nya läsåret!

Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon vecka 33. 
Lärarna är bäst anträffbara enligt följande:

ti 16.8. kl. 16-18

Om musikens gestaltningsämnen och orkestrarna hittar du infot på orkestrarnas och Muge-sidorna.

Om eleven inte har anmält sig senast 31.8.2022, avbryts hens studier vid musikinstitutet.

Öppna studier

Välkommen till det nya läsåret!
Kom överens om spel-eller sånglektionen per telefon.  
Lärarna är bäst anträffbara enligt följande:
ti 16.8.2022